Vergeten stroming: oksel painting

35_Oksel painter_2

Een groep okselschilders heeft zich gemeld bij FC Kunst om verhaal te halen. “Wij dreigen vergeten te worden,” zegt Toine Schaamhuis, “en het gaat toch weer om een stukje cultureel erfgoed.”

De reden voor de groep om zich te melden is de meest recente uitzending van Ondersteboven – Nederland in de jaren ’60, waarin het draaide om de kunst uit die tijd. Schaamhuis zag met lede ogen toe hoe allerlei Fluxus-kunstenaars gevierd werden en ook de Maastrichtse groepering Luuks haar verhaal mocht doen. “Het zijn steeds dezelfde bij wie ze aankloppen, weet je wel. Terwijl bij mij in Bergen op Zoom in de Vlierstraat op nummer 13 gewoon een plaquette hangt waarop staat dat daar in 1964 de Eerste Oksel Paint Konferensie is gehouden.”

Volgens Schaamhuis ging het om een schilderbeweging met vijf leden en dubbel zoveel oksels. Het okselhaar diende als kwast, is op te maken uit de onsmakelijke dia’s die Schaamhuis naar de redactie stuurde. Daarop zijn ook duidelijk de oksels van Antje Grauwheuvel in actie te zien. Navraag bij haar levert meer informatie op over de oprichting van de Bergen op Zoomse Oksel Painting Groep: “Het ontstaan berust op een misverstand, eigenlijk. Via-via hoorden we verhalen over action painting, dat klonk super groovy. Maar niemand wist precies wat dat was. Een amateur-vertaler binnen onze vriendengroep heeft dat toen uitgelegd als ‘oksel painting’.” Volgens Grauwheuvel ontstond er meteen een afsplitsing, van diegenen die action painting uitlegden als ‘oksel peentjes’: “Mensen hebben het wel eens over ‘peentjes zweten’, kent u die uitdrukking? Dat komt dus door hen.”

Schaamhuis, die zijn doeken nog altijd met zijn okselhaar bestrijkt, ontkent stellig dat action painting iets met oksel painting te maken heeft. Hij reageert kort per e-mail: “Mejuffrouw Grauwheuvel is in 1965 ge-ekskommuniseerd omdat ze zich op de Konferensie behoorlijk heeft misdragen. Ik zou haar dus niet zomaar geloven. Maar mocht u haar nog spreken, volgens mij heeft ze nog een kind van me gekregen, ben wel benieuwd hoe het daarmee gaat.”